Stopați acțiunile ilegale la adresa Aeroportului Cluj

Stopați acțiunile ilegale la adresa Aeroportului Cluj

APEL PUBLIC

pentru intervenție în vederea stopării acțiunilor ilegale la adresa Aeroportului

Internațional Avram Iancu Cluj

Dragi concetățeni,

Sindicatul Independent al Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj exprimându-și din nou profunda îngrijorare cu privire la modul în care Consiliul Județean Cluj înțelege să își exercite autoritatea tutelară de a face schimbări de administrare și management, vă solicită sprijinul grabnic și nemijlocit.

Acum câteva zile, vă aduceam în atenție propunerea de numire a avocatului personal al Președintelui Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, în consiliul de administrație al Aeroportului. Până la urmă, prin implicarea noastră, a tuturor, proiectul de hotărâre a fost retras de pe ordinea de zi și nu a mai intrat în dezbatere.

Iată-ne azi, din nou, în fața unui proiect de hotărâre care încalcă în mod grav legea. De data aceasta, Președintele Consiliului Județean se folosește de un artificiu prin care dorește să se sustragă în mod ilegitim de la respectarea efectelor unei decizii date de o instanță de judecată. Hotărârea instanței este de suspendare a efectelor hotărârii prin care în septembrie 2017 era demis managementul Aeroportului Cluj. Astfel, până la finalizarea procesului orice acte cu același conținut, nu mai pot fi promovate, deoarece ele sunt ilegale, legea suspendându-le de drept.

Oare nu cunoaște avocatul Tișe împreună cu întregul său aparat juridic acest lucru? Noi considerăm că da, dar interesele personale ale dânsului sunt deasupra legii. Profită de faptul că ei sunt „stăpânii”, că pot elimina pe oricine nu respectă regula de a nu vorbi despre fraudele lor, că pot revoca orice persoană care nu se supune orbește scopurilor lor. Iar ulterior, Președintele Tișe și aparatul său de specialitate nu își mai asumă nimic din toate ilegalitățile promovate pentru că de fapt, după cum ei spun, „consilierii au votat”. Alții sunt vinovați.

Noi, oamenii care lucrăm și ne zbatem zi de zi pentru activitatea și dezvoltarea Aeroportului, am avut o răbdare uriașă, aproape fără margini. Să aștepți lună de lună ordinea de zi a ședințelor ordinare a propriei autorități tutelare ca să vezi ce mai pregătește aceasta Aeroportului în condițiile în care principala noastră grijă trebuie să fie siguranța și securitatea pasagerilor, nu este 0 stare pe care să 0 dorim cuiva. VREM RESPECTAREA LEGII Șl A DREPTURILOR NOASTRE DE CETĂȚENI Al ROMÂNIEI! TRĂIM ÎNTR-UN STAT DE DREPT ÎN CARE DREPTURILE SI LIBERTĂȚILE CETĂTENILOR, DREPTATEA SI RESPECTAREA LEGII SUNT VALORI SUPREME Șl OBLIGATORII!

Am suportat destul umilința de a fi acuzați mereu că avem alte interese decât buna funcționare și dezvoltare a Aeroportului, când de fapt interesul Președintelui Tișe este alungarea managementului și numirea unor persoane afiliate intereselor sale pentru a putea vinde sau concesiona Aeroportul. Reamintim opiniei publice întâlnirea pe care a avut-o Consiliul Județean Cluj cu reprezentanții LIMAK Group, grupul care a construit noul aeroport din Istanbul. Credem că această decizie trebuie să aparțină comunității, nu unui grup de interese din cadrul Consiliului Județean Cluj sau unor interpuși ai Președintelui Tișe. După cum am citit și noi, Alin

1

Tișe este printre cei mai bogați președinți de Consiliu Județean din România. Și toate acestea din

remunerația obișnuită a unui Președinte de for județean?

Vom merge mai departe împotriva acestei profunde injustiții pe care ne-o aplică autoritatea tutelară în mod sistematic. Avem suficiente cunoștințe despre toate ilegalitățile comise de Președintele Tișe împreună cu aparatul său de specialitate împotriva intereselor cetățenilor județului Cluj și ai României.

ASTĂZI, CAPITOLUL 1:

Despre performanțele gestionării de către CJ Cluj a parcării auto din incinta Aeroportului

Anul 2010. Consiliul Județean Cluj licitează concesionarea pentru 45 de ani a parcării auto din cadrul Aeroportului. Suprafața licitată se suprapune peste întreaga suprafață a parcării auto actuale, conform prevederilor documentației de licitație. Câștigătorul licitației este firma UTI din București. Conform contractului de concesionare încheiat nr. 29/17.08.2010, aceasta trebuie să plătească o sumă de bani în rate lunare egale, pornind de la 250.000 euro pentru primul an, iar pentru restul perioadei până la 45 de ani, suma se indexa anual cu procentul de creștere sau de scădere al traficului aerian de pasageri de pe Aeroport. Tot conform obligațiilor, concesionarul trebuie să construiască un hotel și o parcare supraetajată. Ați văzut cumva ceva din toate acestea? Și au trecut deja 8 ani. Făcând un calcul matematic simplu ajungem la următoarele valori pe care concesionarul trebuia să le plătească județului, adica nouă, cetățenilor, pentru exploatarea parcării auto: an 2010 — 250.000 euro, an 2011—245.000 euro, an 2012 — 227.850 euro, an 2013 — 253.00 euro, an 2014 — 288.000 euro, an 2015 — 363.000 euro, an 2016

461.000 euro, an 2017 — 660.00 euro, an 2018 — 683.000 euro, prin urmare un TOTAL de 3.430.850 EURO.

Anul 2011. Nici nu se usucă bine cerneala pe semnăturile contractului, că Președintele Tișe împreună cu aparatul de specialitate promovează adiționarea acestuia (Act adițional nr. l/ 2011) în sensul reducerii sumei de plată de către UTI la 66.250 euro/an, deci o sumă fixă anuală pentru 45 de ani, eliminându-se orice alte indexări. Astfel, valoarea încasată de județ în total pe toți anii de la semnarea concesiunii este în TOTAL de 780.000 euro. 3.430.850 EURO COMPARATIV CU 780.000 EURO!!! Unde sunt banii noștri, ai cetățenilor, care trebuiau să fie încasați din concesionare conform licitației ? Câte drumuri s-ar fi putut repara cu aceștia ca să nu mai vorbim de alte necesități ale județului? Tot prin adiționare, același conducător aprobă suspendarea construirii parcării supraetajate și a hotelului din cadrul Aeroportului.

Anul 2016, luna august. UTI notifică Consiliul Județean Cluj că nu mai dorește să îndeplinească obligațiile de construire a parcării auto și a hotelului, rămânând să gestioneze doar locurile de parcare existente din cadrul Aeroportului. Președintele Tișe împreună cu aparatul de specialitate nu răspunde în mod intenționat acestei notificări.

Anul 2019. Unde suntem astăzi? După cum bine cunoașteți, actuala parcare este într-o stare deplorabilă. Cu toate acestea, forul județean interzice continuu firmei UTI orice lucrări de reparații. Făcând un bilanț total până la zi bazat pe contractul nr.29/17.08.2010, constatăm că în loc de 3.430.850 euro s-au încasat de 4 ori mai puțin, 780.000 euro, în loc de un hotel și de o parcare supraetajată, avem o parcare sub nevoile actuale ale pasagerilor și plină de gropi.

Toate acestea sunt contrare interesului nostru, al cetățenilor și tind să devină o marcă înregistrată a Președintelui Alin Tișe.

Cu stima,

Presedinte

Gabriel Ene