Adunare publică în 20 și 21 martie 2019

Adunare publică în 20 și 21 martie 2019

În conformitate cu prevederile Legii nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, republicată, vă înaintăm prezenta

Declarație prealabilă

Vă facem cunoscut că în zilele lucrătoare de 20 și 21 martie 2019 între orele 15.15 — 16.15 în localitatea Cluj Napoca, în fața Consiliului județean Cluj, Calea Dorobanților nr. 106, se va desfășura o adunare publică organizată de Sindicatul Independent al Aeroportului Internațional Avram Iancu.
Scopul adunării publice îl constituie manifestarea protestului față de modul în care autoritatea tutelară promovează schimbări de administrare și de management, precum și gestionarea parcării auto din incinta Aeroportului Internațional Avram Iancu.
La această adunare vor participa circa 200 – 250 de persoane.
Deplasarea participanților se va face individual, dinspre Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj spre sediul Consiliului Județean, iar la terminarea adunării, deplasarea se va face individual, dinspre sediul Consiliul Județean Cluj spre domiciliul fiecăruia dintre participanți.
Vă asigurăm că adunarea se va desfășura în mod pașnic și civilizat, în conformitate cu prevederile legale, iar organizatorul va răspunde de împrejmuirea perimetrului în care se va desfășura acțiunea de protest.
Din partea organizației noastre sunt împuterniciți să asigure și să răspundă de măsurile privind buna desfășurare a adunării, astfel încât aceasta să se desfășoare în condiții pașnice, civilizate și să nu degenereze în acte de violență, un număr de 10 (zece) persoane, conform Anexei nr. 1.
Personalul desemnat de organizația noastră să execute măsuri de ordine pe parcursul desfășurării adunării și pe trasee, vor purta un ecuson cu inscripția „Organizator„.
Precizăm că pe timpul desfășurăril adunării, vom fi deschiși dialogului și dacă cei din conducerea CJ Cluj vor dori, o delegație formată din 3-5 persoane va reprezenta organizația la discuții. Anexa nr. 1 face parte din prezenta Declarație prealabilă.

Cu deosebită stimă,
Președinte,
Gabriel Ene