Comunicat Sindicat AIAIC 17.10.2017

În virtutea dreptului Ia replică, vă rugăm să publicați rândurile de mai jos.

Nu înțelegem, dar ne interesează, de ce președintele CJ Cluj continuă acest război mediatic,

Nu înțelegem nici de ce domnia sa nu s-a dumirit încă asupra faptului că Hotărârile CJ Cluj nr. 220/2017 și 235/2017 au fost scoase cu forcepsul prin încălcarea Ordonanței 109/2011,

Nu ne putem pronunța asupra tonului și a cuvintelor folosite în comunicatele sale si nici dacă domnia sa este chiar persoana îndreptățită să vorbească de „persoane cointeresate”, „trafic de influență”, „mafie” și „mafioti”,

Nu înțelegem de ce nu își schimbă „echipa de specialiști” dacă aceștia nu reușesc să îi explice domniei sale cum e cu încălcarea prevederilor ordonanței și să îi explice de asemenea că prefectul are prerogative stabilite prin lege, dreptul și chiar obligația, de a ataca în contencios administrativ o astfel de hotărâre a consiliului,

Nu vrem să ne referim Ia tonul „miștocar” al președintelui care nu se încadrează cu rangul și decența care trebuie să constituie un deziderat pentru orice personalitate cu o astfel de functie,

Nu ne interesează nici „celelalte structuri în care ați implementat legea”, este treaba celor interesați să se apere de disprețul față de lege pe care îl practicați cu o perseverență demnă de o cauză mai bună,

Vrem doar să îi atragem atenția domnului Alin Tișe că nu cele 120 milioane de euro au adus aeroportul Ia un grad atât de înaintat de dezvoltare spre binele și propășirea județului. Sume, chiar dacă nu tot atât de mari, au fost investite și în alte obiective de interes local și județean, dar în zadar.

Ceea ce vrem să subliniem, este că numai munca unui personal pregătit și a unui management pe măsură pot face diferența. Munca salariaților este aceea care creează plusvaloare, și sumele alocate de consiliu, fără munca salariaților de pe aeroport și a managementului eficient, nu ar fi însemnat nimic.

Lăsați-ne, așadar, să ne vedem de treburile noastre, nu mai incitați Ia ură, scandal si răzbunare și mai trimiteți-vă „specialiștii” Ia cursuri de perfecționare. Nu de alta, dar vă obligă legea.

În numele salariaților care „nu fac nimic pe aeroport și așteaptă alte investiții” din partea CJ Cluj

Gabriel Ene

(Vezi documentul original)