Acordarea salariilor personalului din aeroport cu condițiile stabilite de Codul muncii

Pentru a pune de acord acordarea salariilor personalului din aeroport cu condițiile stabilite de Codul muncii și pentru a diminua consecințele nefaste ale controalelor efectuate de Curtea de Conturi, Federația Sindicatelor Aeroportuare din din România a depus eforturi constante pentru abrogarea HG nr. 594/1999, eforturi concretizate în proiectul de Hotărâre inițiat de Ministerul Transporturilor. (vezi mai mult)
Adresa fsar 02/2017
Adresa guvernului romaniei 342/13.02.2017
Adresa ministerului transporturilor
Proiect hotarare

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 594/1999 privind salarizarea personalului din regiile autonome aeroportuare cu specific deosebit care îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea consiliilor judeţene, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 398/1997

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată şi al art. 17 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 594/1999 privind salarizarea personalului din regiile autonome aeroportuare cu specific deosebit care îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea consiliilor judeţene, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 398/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371 din 04 august 1999, se abrogă.

PRIM-MINISTRU
SORIN MIHAI GRINDEANU