Adunare generala – 06.12.2016

Adunare generala – 06.12.2016

Nr.32/23.11.2016

Adunarea Generală a Sindicatului Independent al AIAIC

Ordinea de zi

 efectuarea prezenței
 raport asupra activității desfășurate de BEx
 completarea Comisiei de cenzori
 diverse

Preşedinte,

Gabriel Ene