Adeziune

SINDICATUL INDEPENDENT AL AEROPORTULUI INTERNAŢIONAL „AVRAM IANCU” – CLUJ
Organizaţie membră a Federaţiei Sindicatelor Aeroportuare din România

Str. Traian Vuia Nr. 149, Cluj-Napoca, Tel/Fax 0264 307 506,
e-mail sindicat_airport_cj@yahoo.com

 

SE APROBĂ

Președinte,

 

ADEZIUNE

 

 

Subsemnatul/a………………………………… domiciliat/ă în ………………………………………
…………………, posesor/posesoare a CI seria ………. nr. ………………….. , eliberată de
……………………………….., vă rog să îmi aprobați intrarea în Sindicatul Independent al Aeroportului Internațional ”AVram Iancu” Cluj RA.
Menționez că sunt de acord cu reținerea lunară, pe statul de plată, a 1% din salariul de încadrare, reprezentând cotizația de sindicat.

Data ………………………. Semnătura ……………………